O programie "Politechnika przeciw epidemii"

W obliczu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek pracowników naukowych i sfery biznesu na rzecz zrozumienia mechanizmu działania COVID-19. Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego, wspólnego działania naukowców w walce z pandemią, uruchomiła dodatkowe możliwości w postaci programu „Politechnika przeciw epidemii”. W jego ramach można udzielać finansowego wsparcia dla prowadzonych na Uczelni prac badawczych na rzecz zwalczania COVID-19.

Ze środków pozyskanych drogą dobrowolnych wpłat pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej będą mogli korzystać przy realizacji działań na rzecz walki z COVID-19, a także w prowadzeniu przedsięwzięć dotyczących innych chorób zakaźnych oraz zminimalizowania konsekwencji stanu epidemii. Wpłaty są w pełni dobrowolne i mogą zostać dokonane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pracownicy chcący skorzystać z możliwości dodatkowego wsparcia przy zwalczania epidemii i jej skutków mogą składać wnioski do Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych. Wnioski te będą rozpatrywane w ramach obrad powołanej specjalnej Komisji. Warunki uczestnictwa w Programie dostępne są w Monitorze Prawnym, poz. 272 (Zarządzenie 72/2020).

Zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę Politechniki Śląskiej!
Wpłat można dokonywać na specjalne subkonto: PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409 oraz za pomocą szybkich płatności metodą Blik.

Kontakt – w jakiej sprawie:

• nawiązanie współpracy, pomoc w znalezieniu partnera biznesowego / naukowego do badań w zwalczaniu epidemii i jej skutków oraz w celu zabezpieczenia własności intelektualnej
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
tel. 0048 32 400 34 00
@ biznes@polsl.pl

• informacja / komunikacja / media relations
Biuro Rzecznika Prasowego
Tel. 0048 725 991 946
@ rzecznik.prasowy@polsl.pl

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).