Co zrobić w przypadku zakażenia koronawirusem lub bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną? Sprawdź procedury zamieszczone w infografikach.

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DLA ZAKWATEROWANYCH W DOMACH STUDENCKICH
PROCEDURA WYZNACZANIA POZIOMU ZAGROŻENIA COVID-19 NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Jestem nauczycielem akademickim. Zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu na zagranicznej uczelni. Czy taki wyjazd jest dopuszczalny?

Wszystko zależy od tego, który poziom zagrożenia obowiązuje w danym momencie na Politechnice Śląskiej. Jeśli jest to poziom pierwszy – żółty – wówczas pracownik powinien złożyć podanie do rektora, który następnie podejmie indywidualną decyzję w tej sprawie. Proszę obserwować statusy zabezpieczeń COVID-19, ponieważ sytuacja dotycząca mobilności międzynarodowej może ulec zmianie w zależności od wprowadzonego poziomu.

W zakładzie pracy mojego męża pojawił się przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W rezultacie wszyscy pracownicy zostali skierowani na kwarantannę, która objęła również mnie i moje dzieci. Kogo powinnam zawiadomić o tej sytuacji?

Zasady postępowania uzależnione są od aktualnego w danym momencie poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej. W przypadku poziomu 1 pracownicy Uczelni są zobowiązani do jak najszybszego powiadomienia telefonicznie lub mailowo kierownika swojej jednostki o kwarantannie bądź podejrzeniu zachorowania. Członkowie wspólnoty proszeni są o obserwowanie zakładki status zabezpieczeń, która zawiera najaktualniejsze informacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Uczelni w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Jestem studentem, chciałbym spotkać się z moim promotorem w celu ustalenia tematu pracy. W jaki sposób mogę to zrobić?

Kwestia dotycząca sposobów kontaktu między prowadzącymi a studentami czy doktorantami jest ustalana w zależności od obowiązującego na Politechnice Śląskiej poziomu zagrożenia. Poziom 1 – żółty – charakteryzuje się zdalnymi konsultacjami nauczycieli akademickich. Są one prowadzone w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i podanych do wiadomości studentów i doktorantów na Platformie Zdalnej Edukacji, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji synchronicznej: Microsoft Teams i Zoom. Prosimy o śledzenie zakładki statusy zabezpieczeń COVID-19, aby pozostawać na bieżąco z ustaleniami w tej sprawie oraz innych.

Mam objawy infekcji, mam gorączkę, kaszel i duszność. Podejrzewam, że jestem zarażony/a koronawirusem. Co mam robić?

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy pozostać w domu i skontaktować z lekarzem POZ, który w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 przekaże skierowanie na test.

Ze względu na podejrzenie zarażenia koronawirusem zostałem/am w domu. Czekam na skierowanie od lekarza POZ na test na obecność wirusa SARS-CoV-2. Czy mogę otrzymać zwolnienie lekarskie?

W przypadku skierowania przez lekarza POZ na test, należy niezwłocznie zawiadomić kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej o zaistniałej sytuacji. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z powodu nieobecności w pracy i samoizolacji domowej w oczekiwaniu na wynik pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie.  

Wykonałem/am test na obecność koronawirusa. Otrzymałem/am wynik pozytywny. Nie mogę świadczyć pracy stacjonarnej. Co mam zrobić w zaistniałej sytuacji?

W przypadku gdy pracownik nie może świadczyć pracy stacjonarnej, ponieważ został objęty kwarantanną domową, sanitarną lub leczeniem zamkniętym z powodu zachorowania na COVID-19, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej. Procedura prowadzona przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną obejmuje m.in. sporządzenie listy osób, z którymi zakażony kontaktował się bezpośrednio. Zalecenia oraz wytyczne znajdują się na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Co mam zrobić, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, należy: często myć ręce mydłem oraz ciepłą wodą lub dezynfekować je płynami z alkoholem o stężeniu co najmniej 60%, unikać dotykania oczu, nosa i ust, zachować bezpieczną odległość od innych (co najmniej 1,5 m), unikać miejsc, w których przebywa dużo osób, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Ponadto należy dbać o swoją odporność, odżywiać się zdrowo i nawadniać organizm, a także dbać o swoje otoczenie.

Jakie objawy wywołuje koronawirus?

Wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Najczęściej występujące objawy to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, a także utrata węchu i smaku, bóle mięśni i zmęczenie. Objawy choroby mogą pojawić się pomiędzy drugim a czternastym dniem od zakażenia.

Czy muszę zasłaniać usta i nos, wychodząc z domu?

Zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe w miejscach publicznych. Do ochrony ust i nosa można stosować maski.

Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, skontaktuj się z nami: rr8-brpr@polsl.pl
Odpowiemy jak najszybciej.
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).