Kampusy

[26.10.2020] W obszarach: „Dydaktyka” i „Obsługa studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia” obowiązuje poziom 3 (czerwony) zagrożenia COVID-19.
Od 24 października do 8 listopada 2020 roku kształcenie studentów i doktorantów oraz zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią specjalistyczne szkolenia lotnicze w grupach do 5 osób, które za zgodą Rektora Politechniki Śląskiej odbywają się w trybie kontaktowym. Czas realizacji szkoleń: 24.10-7.11.2020 r.
W kampusach, jednostkach i budynkach Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku obowiązuje poziom 2 (pomarańczowy) zagrożenia COVID-19. Wyjątek stanowi Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu, gdzie obecnie obowiązuje poziom 3 (czerwony) zagrożenia COVID-19.
Zasady funkcjonowania Uczelni w zależności od obowiązującego poziomu zagrożenia COVID-19 zostały opisane w zakładce „Poziomy zagrożenia”.
WAŻNE. Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu obecnie obowiązuje poziom 3 zagrożenia COVID-19.
WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Ul. Roosevelta 40, Zabrze
POZIOM ZAGROŻENIA: 3

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).