Komunikat MEiN w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Komunikat MEiN w sprawie szczepień przeciw COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o możliwości skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia dla nauczycieli akademickich będą przeprowadzone w etapie I, który rozpocznie się w połowie stycznia 2021 roku. Rejestracji na szczepienia, która rozpocznie się 15 stycznia, można dokonać przez infolinię, u lekarza POZ, poprzez Internetowe Konto Pacjenta. […]

Zmiany zasad funkcjonowania Uczelni od 28.12.2020 do 17.01.2021

Zmiany zasad funkcjonowania Uczelni od 28.12.2020 do 17.01.2021 W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi obostrzeniami na Politechnice Śląskiej wprowadza się ograniczenie w opuszczaniu domów studenckich i Domu Asystenta. Zasady działalności szkół wyższych w Polsce zostały określone również w nowym komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem […]

Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 stycznia 2021 roku

Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 stycznia 2021 roku W związku z sytuacją epidemiczną do 10 stycznia 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego i […]

Kształcenie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 29 listopada 2020 roku

Kształcenie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 29 listopada 2020 roku W związku z sytuacją epidemiczną wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej od 9 do 29 listopada będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego […]

Od 24 października 2020 kształcenie na Politechnice Śląskiej prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Od 24 października 2020 kształcenie na Politechnice Śląskiej prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość W związku z sytuacją epidemiczną kształcenie studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia będzie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie Zarządzenia nr 242/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia […]

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami następują zmiany w zasadach funkcjonowania Politechniki Śląskiej. Do odwołania obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, a także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób na terenie Uczelni. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 241/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 […]

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).