Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 marca 2022 roku

Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 marca 2022 roku „Uprzejmie przypominam, że zarządzenie nr 26/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia 2022 roku obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 roku, a tym samym od 1 marca 2022 roku ponownie obowiązują zasady organizacji kształcenia określone […]

Zrządzenie NR 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r.

Zrządzenie NR 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r. Rektor Politechniki Śląskiej podpisał ZARZĄDZENIE NR 45/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany dotyczącą m.in. maksymalnej liczby osób mogących brać udział w spotkaniach. Od 1 marca 2022 roku zezwala się na organizację i uczestnictwo w […]

Zarządzenie NR 182/2021 Rektora Politechniki Śląskiej

Zarządzenie NR 182/2021 Rektora Politechniki Śląskiej Zarządzenie dotyczy zasad funkcjonowania Uczelni w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na Politechnice Śląskiej obowiązuje ograniczony dostęp do wszystkich budynków Uczelni, z utrzymaniem dozoru Straży Akademickiej i portierów. Do obiektów Politechniki Śląskiej mają wstęp: pracownicy Uczelni,  studenci i doktoranci Uczelni odbywający zajęcia w formie kontaktowej, słuchacze studiów podyplomowych i […]

Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej

Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisał zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia oraz zasad funkcjonowania Uczelni. Wszelkie formy kształcenia na Uczelni prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 21 stycznia 2022 roku od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku […]

Wytyczne w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii

Wytyczne w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii Rektor Politechniki Śląskiej podpisał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii. Przepisy obowiązują od 30 listopada. Zmieniły się zasady dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, w tym m.in.: imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania. Imprezy te mogą odbywać […]

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim  30 sierpnia 2021 ukazało się zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej, dotyczące organizacji kształcenia od 1 października. W związku z tym w nadchodzącym roku akademickim nauka będzie się odbywała się w formie kontaktowej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku nasilenia się epidemii wirusa SARS-CoV-2 […]

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).