Zrządzenie NR 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r.

Rektor Politechniki Śląskiej podpisał ZARZĄDZENIE NR 45/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany dotyczącą m.in. maksymalnej liczby osób mogących brać udział w spotkaniach. Od 1 marca 2022 roku zezwala się na organizację i uczestnictwo w spotkaniach lub zebraniach służbowych i zawodowych na terenie Uczelni, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50 osób; ograniczenie nie dotyczy organów Uczelni.

Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2009 r. poz. 94, z późn. zm.).

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość świadczenia przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pracy zdalnej z zapewnieniem prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki/ komórki organizacyjnej.

W przypadku podejrzenia lub zakażenia należy:

1) osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób oraz zalecić wykonanie testu na obecność wirusa Sars-Cov-2,

2) poinformować Inspektorat BHP, który ustali zalecenia dotyczące dalszych kroków i możliwości organizacji bezpiecznej pracy w jednostce,

3) poinformować o zagrożeniu i podjętych działaniach pozostałych pracowników komórki/ jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Zrządzenie NR 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).