Komunikat ws. szczepień dzieci w wieku 12+

Politechnika Śląska uruchomiła w ramach trwającego programu szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników, osób współpracujących, studentów, doktorantów naszej Uczelni oraz członków ich rodzin także możliwość szczepienia dzieci w wieku od 12 roku życia. 

Wszystkie szczepienia są wykonywane preparatem Pfizer/BioNTech w Hali Lodowiska „Tafla” Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 29 w Gliwicach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości ustalenia dogodnych dla Państwa terminów. Szpital Miejski nr 4, który realizuje program dla Politechniki Śląskiej, obecnie dysponuje wolnymi miejscami na szczepienia.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ
Osoby, które chcą skorzystać z możliwości zaszczepienia siebie lub członka swojej rodziny na Politechnice Śląskiej, mogą zarejestrować się

przez infolinię Szpitala:

tel.: 508 801 692 lub 508 801 524,
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szczepienia@szpital4.gliwice.pl

WAŻNE DOKUMENTY 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19

Kwestionariusz w wersji polsko-angielskiej

POZOSTAŁE INFORMACJE

Komunikat ws. szczepień dzieci w wieku 12+
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).