Zasady funkcjonowania Uczelni od 31 maja 2021 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2021 r. nastąpiły zmiany w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni.

Od 31 maja 2021 roku pracownicy, doktoranci oraz studenci za zgodą Rektora będą mogli odbywać zagraniczne wyjazdy służbowe. Niezaszczepionym osobom wyjeżdżającym zaleca się wykupienie ubezpieczenia w zakresie ochrony dotyczącej zdarzeń związanych z koronawirusem.

Ponadto zezwala się na organizację wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, podczas których można udostępnić nie więcej niż 50% liczby miejsc uczestnikom, a także organizacje i uczestnictwo w spotkaniach oraz zebraniach służbowych na terenie Uczelni, których maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50. Ograniczenie nie dotyczy organów Uczelni.

Zmiany nastąpiły również w zakresie świadczenia pracy – od 31 maja zostanie przywrócony obowiązek świadczenia pracy w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach praca może być wykonywana w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się pełnej treści Zarządzenia nr 82/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelnia od dnia 1 października 2020 roku.

Zasady funkcjonowania Uczelni od 31 maja 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).