Komunikat ws. szczepienia pierwszą dawką preparatu Pfizer/BioNTech na Politechnice Śląskiej

W związku z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. organizacji szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy uprzejmie informuję, że Politechnika Śląska przystąpiła do realizacji  programu szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników, osób współpracujących, studentów, doktorantów naszej Uczelni oraz członków ich rodzin, w tym także młodzieży w wieku 16+.

Z uwagi na konieczność zaktualizowania informacji o liczbie osób deklarujących chęć udziału w szczepieniu na Politechnice Śląskiej, studenci i doktoranci którzy już się zgłosili oraz pozostali studenci i doktoranci naszej Uczelni, którzy również chcieliby skorzystać z tej możliwości, są proszeni o przesłanie potwierdzenia / zgłoszenia ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny na  adres: COVIDszczepienia@polsl.pl najpóźniej do 25 maja godz. 10.00.

Szczepienia będą odbywać się w następujących terminach:

 • pierwszą dawką: 4-6 czerwca,
 • drugą dawką: przewidywany termin 9-11 lipca

w punkcie szczepień w Hali Sportowej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28.

Po przesłaniu deklaracji otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem terminu.

Informacje dodatkowe o szczepieniach przeciw COVID-19 prowadzonych na Politechnice Śląskiej:

https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/ruszyly-zapisy-na-szczepienia-przeciw-covid-19-organizowane-i-realizowane-na-politechnice-slaskiej/

Ogólne zasady szczepienia w zakładach pracy:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy

Do pobrania:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

 

Kontakt:

 • dla Pracowników: Dział Zasobów Osobowych, tel. 32 237 13 23
 • dla Studentów i Doktorantów: Centrum Obsługi Studiów, tel. 32 237 17 76
 • dla Studentów i Doktorantów zagranicznych: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 237 13 29
 • Koordynator ds. szczepień, tel. 32 237 12 71
Komunikat ws. szczepienia pierwszą dawką preparatu Pfizer/BioNTech na Politechnice Śląskiej
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).