Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 organizowane i realizowane na Politechnice Śląskiej

W związku z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczącym szczepień w zakładach pracy, Politechnika Śląska we współpracy ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwicach przeprowadzi szczepienie pracowników, osób współpracujących (zatrudnionych na umowę cywilnoprawną lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), doktorantów i studentów Uczelni, którzy ukończyli 18 lat, a także członków ich rodzin.

Pracownicy, osoby współpracujące z Uczelnią, doktoranci i pełnoletni studenci Politechniki Śląskiej chętni do wzięcia udziału w szczepieniu przeciw COVID-19 lub zgłoszenia na nie członków swojej rodziny, są zobowiązani do wypełnienia właściwego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie:

https://e-politechnika.polsl.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-do-zaszczepienia-zaloguj/

Osoby  nieposiadające adresu e-mail w domenie polsl.pl są proszone o pobranie formularza, wypełnienie i przesłanie go na adres: COVIDszczepienia@polsl.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 maja do godz. 14:00.

O organizacji szczepień przeciw COVID-19 na Politechnice Śląskiej

Szczepienia realizowane przez Politechnikę Śląską w porozumieniu ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwicach będą odbywały się na lodowisku „Tafla” Politechniki Śląskiej, przy ul. Akademickiej 29 w Gliwicach. Będą z nich mogli skorzystać zgłoszeni uprzednio pracownicy, doktoranci i pełnoletni studenci Politechniki Śląskiej oraz członkowie ich rodzin.

Data rozpoczęcia szczepień będzie zależna od dostępności szczepionek. Termin zostanie wskazany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Rodzaj szczepionki będzie wynikał z jej dostępności w punkcie szczepień w danym terminie. Rekomendowane dni wykonywania szczepień to sobota, niedziela i poniedziałek oraz dwa dodatkowe dni.

Pracownicy zgłoszeni przez pracodawcę za pomocą dedykowanego formularza i posiadający wyznaczony termin szczepienia powinni postępować według określonych reguł. Zgodnie z ich brzmieniem – jeżeli umówiony uprzednio termin wypada wcześniej, niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepienia w zakładzie pracy, pracownik zobowiązany jest zaszczepić się zgodnie z zapisem. Nie szczepi się wówczas w swoim zakładzie pracy. Natomiast jeśli umówiony wcześniej termin wypada później, niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepienia, zostanie on automatycznie anulowany  w chwili wystawienia elektronicznej karty szczepień. Wówczas pracownik szczepi się w swoim miejscu pracy.

Warunkiem przystąpienia pracownika do szczepienia jest wydrukowanie i wypełnienie przez niego kwestionariusza wywiadu przed szczepieniem. Osoby przystępujące do szczepienia powinny także pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień  są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy.

Więcej informacji…

Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 organizowane i realizowane na Politechnice Śląskiej
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).