Zmiany zasad funkcjonowania Uczelni od 28.12.2020 do 17.01.2021

W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi obostrzeniami na Politechnice Śląskiej wprowadza się ograniczenie w opuszczaniu domów studenckich i Domu Asystenta. Zasady działalności szkół wyższych w Polsce zostały określone również w nowym komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 313/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. w okresie między 31 grudnia 2020 r. – godz. 19.00 a 1 stycznia 2021 r. – godz. 6.00 obowiązuje ograniczenie w opuszczaniu domów studenckich oraz Domu Asystenta Politechniki Śląskiej przez osoby w nich zakwaterowane. Nie dotyczy ono jednak konieczności wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub związanych z działalnością gospodarczą. Nie obowiązuje także w przypadku zaspokajania niezbędnych potrzeb dotyczących bieżących spraw życia codziennego.

W dniach od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316).
Szczegółowe wytyczne dla szkół wyższych zostały przedstawione w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność uczelni będzie prowadzona w świetle dotychczasowych ustaleń, dopuszczających m.in. możliwość prowadzenia zajęć kontaktowych. Decyzje w tym zakresie dla Politechniki Śląskiej są podejmowane przez Jej władze z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych Ministerstwa i służb sanitarno-epidemiologicznych. Komunikat wyjaśnia, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów zajęcia prowadzone w siedzibie uczelni nie są uznawane za zgromadzenia, imprezy, zebrania czy spotkania i tym samym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników. Przypomina się także o możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych po zastosowaniu się do określonych zasad (ograniczenie liczby osób do 1 na 15 m2 – bibliotekarze nie są wliczani) Akt wprowadza jednak zmiany w zakresie korzystania z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Miedzy 28 grudnia 2020 r. a 17 stycznia 2021 r. studenci nie będą mogli odwiedzać tych obiektów w ramach zajęć na uczelni. Legitymacje studenckie, doktoranta oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne bez konieczności potwierdzania tego w uczelni.

Zmiany zasad funkcjonowania Uczelni od 28.12.2020 do 17.01.2021
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).