Pomóż w walce z COVID-19, wspierając produkcję ozonatorów z Politechniki Śląskiej

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali ozonatory pozwalające na szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. Uczelnia przekazała już 30 urządzeń placówkom medycznym; trwają prace nad wytworzeniem kolejnych egzemplarzy. Zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego Politechnika Śląska zaprasza do współpracy firmy, instytucje i wszelkie podmioty gospodarcze i samorządowe. Możliwe jest także indywidualne wsparcie finansowe w ramach akcji „Politechnika przeciw epidemii”.

Do tej pory w ramach walki z koronawirusem do placówek medycznych, ratowniczych, a także innych jednostek Uczelnia przekazała 30 takich urządzeń. — Od początku pandemii w Polsce Politechnika Śląska współpracuje ze środowiskiem medycznym. Zaczęliśmy od produkcji przyłbic, które drukowaliśmy i wytwarzaliśmy rożnymi metodami, później drukowaliśmy przejściówki do różnych typów masek i filtrów HEPA jako elementy ochrony dla lekarzy, a od kilku miesięcy wytwarzamy także ozonatory — mówi dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. — W tej chwili ze względu na nasilenie się pandemii zapotrzebowanie na te urządzenia jest ogromne. Proszę w imieniu swoim i zespołu, który buduje ozonatory, o wsparcie zarówno finansowe, jak i w wytwarzaniu oraz dostarczaniu elementów do tych ozonatorów — dodaje. 

Ozonator wykonany na Politechnice Śląskiej wyróżnia się szybkością działania – generowanie 40 g ozonu w ciągu godziny pozwala na skrócenie czasu pracy urządzenia do 15 minut. Może pracować nieustannie przez maksymalnie 2 godziny. Ze względu na opracowane szczegółowe instrukcje jest łatwy w użytkowaniu. Posiada także wbudowany programator, umożliwiający ustawienie czasu działania. — Przez to, że ozonatory są produkowane naszymi siłami przy współpracy partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, są znacznie tańsze od urządzeń dostępnych na rynku i jednocześnie oferują bardzo dobre i wysokie parametry pracy — wskazuje dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ. — W zależności od tego, ile zamawiamy części, kosztują ok. 1000 zł. Praktycznie od samego początku pomaga nam w ich wytworzeniu firma APA, która robi to całkowicie bezkosztowo.
Jak podkreśla dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ozonator usuwa mikroby, pleśnie, bakterie oraz wirusy. — Odkażamy za pomocą ozonu, czyli cząsteczki tlenu – O3. Ten dodatkowy atom powoduje, że ta cząsteczka nie jest cząstką standardowego tlenu. Stara się ona wejść w reakcje chemiczne, rozbijając związki i czyniąc je niegroźnymi. Utlenianie wszystkich elementów, które są dla nas groźne, to metoda pozbycia się wirusa ze wszystkich powierzchni — dodaje. Ze względu na bezpieczeństwo w ozonowanym miejscu nie mogą przebywać ludzie, a także zwierzęta. Przed rozpoczęciem działania należy usunąć z pomieszczenia rośliny oraz zabezpieczyć sprzęt elektroniczny, a po zakończonej pracy ozonatora wywietrzyć pomieszczenie.

Urządzenie można uruchomić zarówno w budynkach, jak i we wnętrzach pojazdów. — Ozonować można każde pomieszczenie, szczególnie to, w którym przybywały osoby zarażone wirusem. W związku z czym urządzenie można wykorzystać we wszelkich środkach komunikacja miejskiej, takich jak autobusy, tramwaje, pociągi, w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej: karetkach, szpitalach, domach opieki społecznej, a nawet w domu. Po ozonowaniu wirus zostanie utleniony i usunięty — wyjaśnia dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ.
— Używamy ozonatorów od kilku miesięcy, są doskonałe i niezawodne. Kolejny raz użyjemy ich w domu opieki społecznej. Dziękuję w imieniu ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR — mówi Jacek Dutkiewicz, lekarz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Pozyskanie wsparcia pozwoli na przygotowanie dowolnej liczby ozonatorów i dalsze działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W prace nad procesem złożenia kolejnych urządzeń włączyli się także studenci Politechniki Śląskiej we współpracy z naukowcami. 
Akcja „Politechnika przeciw epidemii”, którą Politechnika Śląska prowadzi od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, ma na celu wsparcie finansowe realizacji działań, badań oraz przedsięwzięć na rzecz walki z COVID-19 i przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Wpłaty są w pełni dobrowolne. Mogą zostać dokonane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Więcej informacji o akcji „Politechnika przecie epidemii”.
 
Ozonatory to jeden z przykładów działalności podejmowanej na Politechnice Śląskiej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od początku epidemii pracownicy, doktoranci oraz studenci włączają się w pomoc personelowi medycznemu i społeczeństwu. W związku z potrzebą wyposażenia ośrodków medycznych w środki ochrony osobistej w pierwszych tygodniach epidemii na Uczelni przygotowano z wykorzystaniem technik druku 3D przyłbice oraz maski z filtrami HEPA. Naukowcy Politechniki Śląskiej przygotowywali także inne rozwiązania wspierające walkę z wirusem, takie jak m.in. bramy odkażające, autonomiczny system asystujący w szpitalach zakaźnych, systemy przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, automatyczny resuscytator, system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19, respirator z funkcją telemetrii  RespiSave, komora do sterylizacji filtrów HEPA, internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
Pomóż w walce z COVID-19, wspierając produkcję ozonatorów z Politechniki Śląskiej
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).