Na Politechnice Śląskiej wprowadzono poziomy zagrożenia COVID-19.

Mając na względzie ochronę zdrowia i życia pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Śląskiej, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się cztery poziomy zagrożenia COVID-19 stosowane w obiektach Uczelni. 

Kolorystyka zastosowanych oznaczeń odpowiada stanowi zagrożenia epidemiologicznego i znajduje odzwierciedlenie w zakresie realizowanych zaleceń i obostrzeń dotyczących funkcjonowania społeczności Politechniki Śląskiej:
1) poziom zagrożenia 0 − kolor zielony, oznacza: brak ograniczeń, obowiązywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonowanie Uczelni w tradycyjnym trybie;
2) poziom zagrożenia 1 − kolor żółty, oznacza: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych, pracę świadczoną głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni;
3) poziom zagrożenia 2− kolor pomarańczowy, oznacza: zaostrzony rygor sanitarny, pracę świadczoną głównie zdalnie, zamknięcie Uczelni dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni;
4) poziom zagrożenia 3 − kolor czerwony, oznacza: sytuację kryzysową, funkcjonowanie Uczelni w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy, wstrzymaną mobilność, zakaz kwaterowania, kontakt zdalny. 

Przy wejściu do każdego budynku zostanie zamieszczone oznaczenie kolorystyczne informujące o poziomie zagrożenia, jeżeli jest on wyższy niż ogólny poziom obowiązujący dla całej Uczelni. Poziom ten będzie aktualizowany w zależności od sytuacji epidemicznej w Uczelni odrębnie dla:
1) kampusów: Katowice, Rybnik, Zabrze, Gliwice,
2) wydziałów,
3) poszczególnych obiektów,
4) administracji rektorskiej i centralnej.
Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej określa Rektor. Obecnie obowiązuje poziom zagrożenia 1. Istotne dla poszczególnych grup wspólnoty akademickiej informacje o funkcjonowaniu Uczelni znajdują się na stronie „Koronawirus – ważne informacje”. Powyższe ustalenia wprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej.

Na Politechnice Śląskiej wprowadzono poziomy zagrożenia COVID-19
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).