Nowy model przejściówek w produkcji!

Pracownicy Politechniki Śląskiej nieustannie angażują się w walkę z koronawirusem. Po przygotowaniu wydruku przejściówek do masek do nurkowania naukowcy rozpoczęli pracę nad kolejnym modelem przejściówek, pasującym do innego rodzaju masek.

Produkcja elementów tworzących sprzęt ochronny dla personelu medycznego odbywała się za pomocą zastosowania technologii druku 3D. Na drukarkach 3D były wytwarzane przyłbice ochronne, a także przejściówki do masek do nurkowania i filtrów HEPA, które mogły być używane jako maski ochronne przez lekarzy.

Akcja produkowania elementów sprzętu ochronnego, koordynowana przez prof. Annę Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, odniosła sukces – przejściówki wydrukowane przez naukowców z wielu wydziałów Politechniki Śląskiej zostały przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która rozpocznie dystrybucję masek ochronnych do szpitali w całej Polsce. Przejściówki bezpośrednio otrzyma także szpital w Wałbrzychu, który zwrócił się z prośbą o ich dostarczenie.

Najnowsze prace polegały na wydruku modelu przejściówki, która będzie pasowała do innego rodzaju maski. Pierwsza próba wykonania adaptera, którą podjął prof. Marek Wyleżoł z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, wypadła pomyślnie.

Nad projektowaniem i modelowaniem czuwa Marcin Januszka z Katedry Konstrukcji Maszyn. Do prac włączyli się także dr inż. Adam Mańka (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej) mgr inż. Mateusz Wrazidło (Wydział Mechaniczny Technologiczny), dr inż. Piotr Czekalski (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).

W odpowiedzi na prośbę Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach po zakończonych testach i produkcji naukowcy przekazali ok. sto sztuk nowego modelu przejściówek, pozwalających na połączenie z innym rodzajem maski i filtrem HEPA.

Nowy model przejściówek w produkcji!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).