Nowe rozwiązania w produkcji adapterów do masek ochronnych

Naukowcy Politechniki Śląskiej pracują nad kolejnym modelem adaptera, który będzie można połączyć z najnowszym modelem maski sportowej. Produkcja przejściówek jest prowadzona w odpowiedzi na potrzeby szpitali dotyczące masek ochronnych.

Po ukończeniu produkcji serii dwóch typów przejściówek, służących do utworzenia masek ochronnych m.in. z połączenia maski do nurkowania oraz filtru HEPA, w ramach akcji koordynowanej przez prof. Annę Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, rozpoczęły się prace nad kolejnym rodzajem adapterów.

Kolejny z adapterów jest przeznaczony do połączenia z maską Decathlon Subea 500. Umożliwia podłączenie dwóch filtrów HEPA, poprawiając wydajność maski ochronnej, która tym samym zapewni dużo lepsze możliwości oddychania jej użytkownikowi. Składa się z dwóch elementów – właściwego adaptera oraz blokady – które są produkowane za pomocą technologii druku 3D.

– Oprócz samego procesu opracowania i przygotowania modelu do druku, na Wydziale Mechanicznym Technologicznym we współpracy z innymi wydziałami Politechniki Śląskiej podjęliśmy się wydruku tych adapterów na bazie modeli, które zostały u nas przygotowane – wyjaśnia dr inż. Marcin Januszka z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału MT.

Próbę wydruku pierwszego adaptera nowego rodzaju i połączenia go z maską wykonał prof. Marek Wyleżoł, Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Nowe rozwiązania w produkcji adapterów do masek ochronnych
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).