Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi szereg aktywności mających wspierać prace służby zdrowia w walce z koronawirusem

Pierwsze działania pracowników i studentów Wydziału to zastosowanie drukarek 3D do wykonania elementów przyłbicy ochronnej. Ze względu na długi czas wydruków 3D postanowiono opracować prostszą metodę wykonywania przyłbic stawiając sobie za cel czas wykonania przyłbicy i minimalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności.
pracowano także projekt, model i prototyp przyłbicy ochronnej, która będzie wykonywana technologią wtrysku, co pozwoli na znaczne przyspieszenie produkcji i zwiększenie serii produkowanych przyłbic. W tym zakresie Wydział MT podjął współpracę z jednym z polskich zakładów przemysłowych.

Druk 3D to technologia, która jest bardzo intensywnie rozwijana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Laboratoria Wydziału oraz Centrum druku 3D Wydziału wyposażone są w drukarki pozwalające na wydruk przy zastosowaniu kilku technologii. Kolejnym obszarem współpracy z sektorem medycznym są maski ochronne i respiratory. W porozumieniu z lekarzami opracowano przejściówkę masek do nurkowania, przekazanych przez firmę Decathlon, a także filtrów HEPA. Podjęto się opracowania modelu, wydruku prototypu oraz wydruku małej serii przejściówek (50 sztuk). Przygotowywany jest wydruk kilku tysięcy sztuk. W tym zakresie także opracowano model, który może posłużyć do produkcji przejściówek wykonywanych technologią wtrysku. Aktualnie, na bazie rozwiązań stosowanych we Włoszech, opracowywany jest model i prototyp przejściówki, która pozwoli na budowę respiratora na bazie maski do nurkowania.
Oprócz opisanych wyżej projektów, obecnie realizowane są prace związane z budową respiratora na bazie wzorów dostępnych w Internecie. Znaczna część elementów jest już wydrukowana i w najbliższym czasie będzie montowana. W drugiej połowie kwietnia, respirator zostanie przekazany do testowania lekarzom, z którymi współpracuje Wydział.
Jednym z większych problemów jest obecnie przewóz osób zakażonych wirusem i konieczność szybkiej dezynfekcji pojazdów. Na Wydziale MT budowane są prototypy ozonatorów o dużej mocy, które wspomogą w pierwszej kolejności nasze gliwickie Pogotowie Ratunkowe.
Przygotowywany jest także projekt adaptacji wnętrza samochodów do celów przewozu chorych. Adaptacja obejmuje także układ do szybkiej dezynfekcji.

W ostatnich dniach Wydział MT rozpoczął także współpracę z Centrum Biotechnologii, z którym realizuje projekt budowy stanowiska do testowania maseczek ochronnych. W ramach tego projektu przygotowywane są także nowe materiały pozwalające nie tylko na ochronę przed wirusami, ale także na ich neutralizację.
Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi szereg aktywności mających wspierać prace służby zdrowia w walce z koronawirusem
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).