Wydział Inżynierii Materiałowej zasila śląskie i pozaśląskie placówki w drukowane przyłbice

Katowicki kampus Politechniki Śląskiej włącza się w produkcję przyłbic ochronnych dla pracowników medycznych. Wyposażenie Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Materiałowej zostało przystosowane do drukowania specjalistycznych elementów w formacie 3D. Wytworzone przyłbice zasiliły już kilka regionalnych i pozaregionalnych placówek szpitalnych.
Laboratoria w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz w Katedrze Inżynierii Produkcji zostały zaadaptowane na potrzeby nowych wyzwań, tym samym przekształcając się w wydziałową manufakturę do produkcji przyłbic. O pracach poinformowały prof. Kinga Rodak, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz prof. Magdalena Jabłońska, Prodziekan ds. Kształcenia. Pierwsza partia wydrukowanych materiałów już 27 marca trafiła do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. W środę, 1 kwietnia, przyłbice przekazano do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej, którzy zaangażowali się w szlachetną akcję drukarską, nie zapominają również o obiektach pozamedycznych, czego wyrazem jest wsparcie udzielone Centrum Obsługi Studiów BOS w Katowicach – do jednostki również powędrowało kilka sztuk. Wśród beneficjentów drukarskich działań Wydziału znalazła się również placówka szpitalna spoza województwa śląskiego. Do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie dostarczono największą dotychczas liczbę przyłbic – 2 kwietnia wzbogaciły one wyposażenie Oddziału Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych.
 

Planowane są dalsze realizacje na potrzeby kolejnych placówek służby zdrowia, m.in. dla katowickich: Poradni Delta-Med Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego ŚUM (Oddział Intensywnej Terapii). Wsparcie w formie przyłbic przekazane zostanie również personelowi medycznemu z Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz OIOM Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, a także pracownikom oddziałów Neonatologicznego i Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Wspólny front
Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej łączą siły w zakresie walki z zagrożeniem, jakie niesie COVID-19. Jedną z pierwszych jednostek uczelnianych, która nie pozostała obojętna na prośby kierowane przez szpitale o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego, był Wydział Inżynierii Biomedycznej. W akcje drukowania przyłbic zaangażowani są również studenci i pracownicy Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Wydział Inżynierii Materiałowej zasila śląskie i pozaśląskie placówki w drukowane przyłbice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).