Politechnika Śląska opracowała stanowiska termowizyjne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach startuje system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych. Pomaga Politechnika Śląska.

Z prośbą o pomoc w budowie takiego systemu zwrócił się do Politechniki Śląskiej Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Chodziło o budowę systemu, który mógłby przesiewowo mierzyć temperaturę osób wchodzących do budynków.

Politechnika zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych, które mogą być użyte do bezdotykowego badania z odległości temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala lub przychodni. System ma docelowo znaleźć się zarówno w budynku głównym, jak i w pozostałych obiektach, w których prowadzona będzie podstawowa opieka zdrowotna oraz nocna i świąteczna pomoc. Cel jest jeden: screening wszystkich osób wchodzących do budynków, pozwalający wykryć ludzi z podwyższoną temperaturą ciała.

W wyniku prac prowadzonych przez zespół Politechniki Śląskiej w składzie: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. Wojciech Adamczyk (Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr inż. Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki/Centrum Biotechnologii) oraz pracowników szpitala – Grzegorza Niźnikiewicza i Marcina Krasuckiego, zidentyfikowano możliwość uruchomienia procedury screeningowej z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, którymi dysponuje Uczelnia. – Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski z Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab.

– W wyniku prowadzonych prac i rozmów zidentyfikowaliśmy potencjalną możliwość współpracy i wspomożenia szpitala w Gliwicach w celu zaproponowania i użyczenia sprzętu, który mógłby być wykorzystany przez personel szpitala do uruchomienia procedury screeningowej. Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski.

Wskazywano na możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania kamer umożliwiającego personelowi szpitala zidentyfikowanie najcieplejszych miejsc na skórze w rejonie szyi i głowy.

– Chcemy wspomóc w kryzysowej sytuacji szpital oraz umożliwić jego pracownikom bezdotykowy (tj. bezpieczny) pomiar – wskazuje profesor Z. Ostrowski. Wciąż prowadzone są ustalenia w sprawie odległości, z której dokonywany będzie pomiar, jednak według pierwszych propozycji ma to być ok. 1 metra. Jesteśmy  zadowoleni z tego, że w trudnym momencie dla szpitala możemy liczyć na ekspertów z Politechniki Śląskiej – podkreślił Marcin Krasucki, koordynator projektu z ramienia placówki medycznej.

– W Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab od lat zajmujemy się pomiarami wielkości fizjologicznych. W tym zakresie prowadzimy badania i pomiary temperatury skóry, w tym termowizyjne oraz modelowanie wymiany ciepła w żywych organizmach – wyjaśnia prof. Z. Ostrowski. – Staramy się wykorzystać tę wiedzę, którą posiadamy, aby wspomóc i pracować razem dla dobra ludzi wobec potrzeb, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Politechnika Śląska opracowała stanowiska termowizyjne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).