Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej włączył się działania wspomagające służbę zdrowia

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej włączył się działania wspomagające służbę zdrowia Z dnia na dzień do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dołączają się kolejne jednostki Politechniki Śląskiej. W produkcję przyłbic zaangażował się Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej pracownicy włączają się do […]

Gliwice, Zabrze, Katowice, Rybnik – produkowanie przyłbic ochronnych w technologii druku 3D

Gliwice, Zabrze, Katowice, Rybnik – produkowanie przyłbic ochronnych w technologii druku 3D Zapotrzebowanie na przyłbice ochronne dla personelu medycznego jest ogromne, tempo drukowania uzależnione od technicznych możliwości sprzętu, a chęci pomocy – nieograniczone! Już na każdym kampusie Politechniki Śląskiej – w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku – pracują zespoły, które czuwają nad produkcją przyłbic przy […]

Nowy model przejściówek w produkcji!

Nowy model przejściówek w produkcji! Pracownicy Politechniki Śląskiej nieustannie angażują się w walkę z koronawirusem. Po przygotowaniu wydruku przejściówek do masek do nurkowania naukowcy rozpoczęli pracę nad kolejnym modelem przejściówek, pasującym do innego rodzaju masek. Produkcja elementów tworzących sprzęt ochronny dla personelu medycznego odbywała się za pomocą zastosowania technologii druku 3D. Na drukarkach 3D były […]

Nowe rozwiązania w produkcji adapterów do masek ochronnych

Nowe rozwiązania w produkcji adapterów do masek ochronnych Naukowcy Politechniki Śląskiej pracują nad kolejnym modelem adaptera, który będzie można połączyć z najnowszym modelem maski sportowej. Produkcja przejściówek jest prowadzona w odpowiedzi na potrzeby szpitali dotyczące masek ochronnych. Po ukończeniu produkcji serii dwóch typów przejściówek, służących do utworzenia masek ochronnych m.in. z połączenia maski do nurkowania […]

Pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej produkują przyłbice dla placówek medycznych w Zabrzu i Gliwicach

Politechnika Śląska drukuje przyłbice ochronne dla lekarzy Pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej zaproponowali pomoc w wykonaniu elementów ochronnych – przyłbic – dla placówek medycznych w Zabrzu i Gliwicach. Do produkcji sprzętu ochrony osobistej dla personelu medycznego wykorzystuje się drukarki 3D. Pierwsze przyłbice nieodpłatnie trafiły do śląskich szpitali. Kolejne są w trakcie produkcji. Drukowanie przyłbic […]

Politechnika Śląska opracowuje bramę odkażającą dla personelu medycznego

Politechnika Śląska opracowuje bramę odkażającą dla personelu medycznego Pracownicy i absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz firma WAAM, dążą do utworzenia specjalnej bramy, pozwalającej personelowi ratowniczemu odkazić swoje kombinezony ochronne, aby ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 przy ich ściąganiu zostało zminimalizowane. Pierwsza tego typu komora stanie na Oddziale Zakaźnym Szpitala Specjalistycznego nr […]

Kolejny szpital korzysta z kamer termowizyjnych opracowanych na Politechnice Śląskiej

Kolejny szpital korzysta z kamer termowizyjnych opracowanych na Politechnice Śląskiej W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o.o., mieszczącym się przy ul. Radiowej w Gliwicach, uruchomiono system przesiewowego mierzenia temperatury za pośrednictwem kamer termowizyjnych. Aparatura badawcza pochodzi z zasobów Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab na Politechnice Śląskiej.  – Jednym z najczęstszych objawów zakażenia koronawirusem jest […]

Wydział Inżynierii Materiałowej zasila śląskie i pozaśląskie placówki w drukowane przyłbice

Wydział Inżynierii Materiałowej zasila śląskie i pozaśląskie placówki w drukowane przyłbice Katowicki kampus Politechniki Śląskiej włącza się w produkcję przyłbic ochronnych dla pracowników medycznych. Wyposażenie Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Materiałowej zostało przystosowane do drukowania specjalistycznych elementów w formacie 3D. Wytworzone przyłbice zasiliły już kilka regionalnych i pozaregionalnych placówek szpitalnych. Laboratoria w Katedrze Zaawansowanych Materiałów […]

Prace nad urządzeniami sprawdzającymi skuteczność masek ochronych i filtrami zatrzymującymi cząsteczki COVID-19

Prace nad urządzeniami sprawdzającymi skuteczność masek ochronych i filtrami zatrzymującymi cząsteczki COVID-19 Nie ustają działania Politechniki Śląskiej prowadzone na rzecz walki z koronawirusem COVID-19. Grupy naukowców równolegle podejmują prace nad urządzeniami, sprawdzającymi poziom bez-pieczeństwa masek ochronnych oraz filtrami, które pozwolą skutecznie zatrzymać cząsteczki COVID-19. Koronawirus SARS-CoV-2 jest przenoszony drogą kropelkową. Ochronę przed zarażeniem w często […]

Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi szereg aktywności mających wspierać prace służby zdrowia w walce z koronawirusem

Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi szereg aktywności mających wspierać prace służby zdrowia w walce z koronawirusem Pierwsze działania pracowników i studentów Wydziału to zastosowanie drukarek 3D do wykonania elementów przyłbicy ochronnej. Ze względu na długi czas wydruków 3D postanowiono opracować prostszą metodę wykonywania przyłbic stawiając sobie za cel czas wykonania przyłbicy i minimalizację kosztów przy jednoczesnym […]

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).