Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 stycznia 2021 roku

Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 stycznia 2021 roku W związku z sytuacją epidemiczną do 10 stycznia 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego i […]

Kształcenie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 29 listopada 2020 roku

Kształcenie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 29 listopada 2020 roku W związku z sytuacją epidemiczną wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej od 9 do 29 listopada będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego […]

Pomóż w walce z COVID-19, wspierając produkcję ozonatorów z Politechniki Śląskiej

Pomóż w walce z COVID-19, wspierając produkcję ozonatorów z Politechniki Śląskiej Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali ozonatory pozwalające na szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. Uczelnia przekazała już 30 urządzeń placówkom medycznym; trwają prace nad wytworzeniem kolejnych egzemplarzy. Zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego Politechnika Śląska zaprasza do współpracy firmy, instytucje i wszelkie podmioty gospodarcze i samorządowe. Możliwe […]

Komunikat w sprawie procedury wyznaczania poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej

Komunikat w sprawie procedury wyznaczania poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej Obowiązujący w Uczelni poziom zagrożenia COVID-19 jest ustalany przez Koordynatora ds. przeciwdziałania COVID-19 w uzgodnieniu z Rektorem na podstawie informacji przekazywanych przez kierowników jednostek do Inspektoratu BHP. Liczba pracowników chorych lub przebywających na kwarantannie jest przekazywana przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych do Działu […]

Od 24 października 2020 kształcenie na Politechnice Śląskiej prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Od 24 października 2020 kształcenie na Politechnice Śląskiej prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość W związku z sytuacją epidemiczną kształcenie studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia będzie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie Zarządzenia nr 242/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia […]

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami następują zmiany w zasadach funkcjonowania Politechniki Śląskiej. Do odwołania obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, a także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób na terenie Uczelni. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 241/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 […]

Przestrzeganie przepisów obowiązujących w okresie stanu epidemii

Przestrzeganie przepisów obowiązujących w okresie stanu epidemii. Przypominamy pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Śląskiej o obowiązku przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących (ustaw i rozporządzeń), regulujących prawa i obowiązki wszystkich obywateli RP, w tym społeczności akademickiej, w okresie stanu epidemii. Te akty prawne stanowią podstawowe źródło prawa, a tym samym wymagają bezwzględnego przestrzegania niezależnie od wydanych wewnątrzuczelnianych […]

Komunikat w sprawie zgromadzeń osób na terenie Uczelni

Komunikat w sprawie zgromadzeń osób na terenie Uczelni W związku z zapobieganiem zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2 oraz sytuacją epidemiczną obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 20 osób na terenie Uczelni. Na podstawie Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października do odwołania obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 20 osób na terenie Uczelni. W związku […]

Komunikat MNiSW z 17 października 2020 roku

Komunikat MNiSW z 17 października 2020 roku Od 19 października zostało wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów. Ograniczenie obejmuje zajęcia, które są prowadzone w siedzibach lub filiach uczelni. W obszarze czerwonym kształcenie jest prowadzone wyłącznie zdalnie, a wyjątek stanowią zajęcia, które nie mogą być realizowane […]

Podziękowanie Prezydenta Miasta Gliwice

Podziękowanie Prezydenta Miasta Gliwice Politechnika Śląska otrzymała podziękowania od Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna za bezinteresowne wsparcie Szpitala Miejskiego nr 4 i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Politechnika Śląska od samego początku epidemii angażuje się w działania na rzecz walki z wirusem SARS-CoV-2, wspierając służby medyczne. Na Politechnice Śląskiej powstało wiele urządzeń, których przeznaczeniem jest […]

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).