WOŚP dziękuje za pomoc w walce z koronawirusem!

Wspólnota akademicka Politechniki Śląskiej otrzymała podziękowania od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za pomoc w działaniach w ramach walki z koronawirusem. List z podziękowaniami został też przekazany na ręce JM Rektora.
W ostatnich tygodniach naukowcy Politechniki Śląskiej aktywnie włączali się w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W ramach akcji koordynowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej zostały przygotowane m.in. przyłbice i maski ochronne, komora do sterylizacji filtrów HEPA, sprzęt do testowania maseczek ochronnych, brama odkażająca, kamery termowizyjne.
 
Na szeroką skalę rozpoczęły się prace nad elementami przyłbic oraz przejściówkami wytwarzanymi za pomocą technologii druku 3D. Zaprojektowane i wyprodukowane na Politechnice Śląskiej przejściówki do masek do nurkowania oraz filtrów HEPA zostały przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Fundacja za pośrednictwem Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach otrzymała od pracowników Uczelni ok. 800 przejściówek, które następnie zostały rozdystrybuowane do szpitali w całej Polsce. Za pomocą przejściówek możliwe było utworzenie masek ochronnych dla personelu medycznego.
 
Walka z koronawirusem jednakże nie ustaje. Naukowcy Politechniki Śląskiej nadal podejmują działania, wspomagające pracę personelu medycznego. W ramach akcji „Politechnika przeciw epidemii” wszyscy zainteresowani niesieniem pomocy mają możliwość finansowego wsparcia działań naukowców Uczelni w prowadzeniu dalszych badań i prac nad rozwiązaniami zwalczającymi koronawirusa.
 
WOŚP dziękuje za pomoc w walce z koronawirusem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).